Máy tự động ổn áp EUROSTANDA 10KVA – 90 DR

1900633550